Kratki tečaji o trajnosti

Kratki tečaji o trajnosti so prva faza pilotnega projekta, s katerim želi Design Biotop preveriti možnosti za razvoj celovitega, cenovno dostopnega in mednarodno usmerjenega spletnega izobraževalnega programa/platforme na področju trajnosti. 

Dolgoročni cilj je razviti platformo, uporabno kot izobraževalni modul za študente, razvijalce produktov in storitev, ki bodo pri svojem delu upoštevali trajnostne prakse, metodologije ter jih vključevali v projekte za izboljšanje dviga ekološke, družbene in ekonomske slike svojih okolij. 

Na tej stopnji pilotnega projekta bodo udeleženci povabljeni k sodelovanju k testiranju štirih vsebin, pripravljenih v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki na področju oblikovanja, trajnosti, participacije in prostorskega načrtovanja.

Vsebine v obliki predavanj in vaj so pripravili gostje 

  • Jaime Nack (Three Squares Inc., ZDA)
  • Kalevi Ekman (Univerza Aalto in Aalto Design Factory, FI)
  • Anže Zadel (Parsons School of Design, ZDA)
  • Aidan Cerar (iPOP, SI)

Četudi so tečaji odprti za vse, se je za nekatere potrebno predhodno prijaviti na https://bit.ly/CrashCoursesApplicationForm.

Za sodelovanje na kratkih tečajih je priporočljivo (oziroma potrebno):

  • Najkasneje do začetka kratkih tečajev pogledati vsebino predavanj/pogovorov v sklopu Pogovori
  • Izpolniti (https://bit.ly/CrashCoursesApplicationForm)
  • Rešiti vprašalnik (več informacij sledi)
  • Po izvedenih tečajih rešiti vprašalnik (več informacij sledi)

Krajše tečaje o trajnosti organiziramo s podporo platforme Future Architecture, ki jo koordinira Muzej za oblikovanje in arhitekturo – MAO, Ljubljana.