MAO
Aalto University
Bienale neodvisnih
Kino Šiška

Organizacija

NOSILEC VSEBINE IN PROJEKTA: DRUŠTVO TRETAROKA
TRETAROKA je organizacija, ki jo je formirala skupina ustvarjalnih posameznikov. Zanimajo jo družbeno angažirani projekti, ki jih prevzemamo odgovorno, vendar polna idealizma, saj je prepričana, da so civilne iniciative pomemben element pri preprečevanju uniformnosti in spodbujanju pestrosti. Tretaroka izhaja iz oblikovalsko/umetniških in kulturoloških področij ter se usmerja v povezovanje z drugimi praksami. Za ohranjanje življenjskega okolja in ustvarjanje boljših pogojev za bivanje, je potrebna sprememba mišljenja in vrednostnega sistema, zato si prizadeva aktivno povezati različne nivoje v družbi. Tretaroka se je od začetka leta 2005, poleg številnih kooperacijskih projektov, usmerila predvsem v družbeno kritične in druge izobraževalne platforme, ki osvetljujejo, razvijajo in povezujejo znotraj tem, ki vplivajo na kreativno in drugo klimo v slovenskem okolju. V skupnih sodelovanjih tako podpiramo odprte platforme za izmenjavo znanj, ustvarjalne in kolaborativne projekte in projekte povezovalne narave. Ves čas svojega obstoja se pri realizaciji različnih eksperimentalnih projektov (Face2Face, Marmelada, Emotivno okno, Design Biotop) fokusira na povezovanje z mednarodnim prostorom kot na primer sodelovanje z Univerzo Aalto iz Helsinkov. V slovenskem okolju se povezuje z različnimi mediji in organizacijami (Kinom Šiška, ALUO, Ljudmilo, javno agencijo SPIRIT, MAO, Ministrstvom za Kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, galerijami, javnimi prostori, podjetji, posamezniki…).

Contact us@: info@designbiotop.si

MAO
Aalto University
Bienale neodvisnih
Kino Šiška