O Design Biotopu

Design Biotop je oblikovalska platforma, ustanovljena z namenom iskanja presečišč med različnimi nivoji družbe in promoviranja oblikovalskega pristopa pri reševanju družbenih, političnih in ekonomskih problemov ter preko razvijanja grass-root projektov, z namenom promoviranja novih oblik med-sektorskega povezovanja in sodelovanja (www.designbiotop.si/2013). Vsi dogodki, organizirani pod imenom Design Biotop, želijo vzpodbuditi delovanje na vseh družbenih ravneh in aktivirati posameznike k izkustvenem učenju, sodelovanju in odprtemu deljenju znanja. S promoviranjem vrednot, kot so vzajemno razumevanje in sodelovanje, želimo vzpodbujati projekte, ki hranijo kreativni um in ga aktivirajo pri reševanju kompleksnih problemov na različnih ravneh družbe in na različnih strokovnih področjih. Za razumevanje potenciala oblikovalskih in drugih kreativnih praks želimo skozi Biotop graditi dolgoročne projekte, katerih glavno vodilo je sistemski pristop k oblikovanju (System design). Izhajajoč iz odzivov Design Biotop konference organizirane novembra 2013 v Kinu Šiška, smo se v letu 2014 odločili pripraviti poglobljeno delavnico, ki bo namenjena raziskovanju potenciala vizualizacije podatkovnih prikazov v procesih odločanja in potencialne vloge takšnih vizualizacij pri razumevanju in reševanju kompleksnih problemov. Design Biotop Data projekt je prejel nagrado za najboljši spremljevalni dogodek BIO 50:ZDAJ.

Ves čas svojega obstoja se fokusira na povezovanje z mednarodnim prostorom in v zadnjih letih dobro sodeluje z Univerzo Aalto iz Helsinkov v slovenskem okolju pa se povezujemo z različnimi mediji in organizacijami (Ljudmilo, Kinom Šiška, ALUO, javno agencijo SPIRIT, MAO, Ministrstvom za Kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, galerijami, javnimi prostori, podjetji, posamezniki…).